Đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra (Đợt 2 năm học 2017-2018)

Để chuẩn bị cho đợt xét tốt nghiệp sắp tới, Nhà trường tổ chức thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2.

Ngày thi: Thứ 7 (06/01/2018)

Sinh viên đăng ký thi theo link tại bài viết này.

LINK ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA

Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 31/12/2017.

Chú ý:

– Sinh viên bắt buộc phải dùng mã sinh viên để đăng ký

– Các trường hợp không dùng email sẽ không truy cập được link đăng ký

– Nhà trường sẽ huỷ kết quả đăng ký nếu có trường hợp 1 địa chỉ email đăng ký 2 mã sinh viên