Thông báo đăng ký bổ sung môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018

1.Thời gian

  • Từ ngày 27/11 (thứ 2) đến ngày 29/11 (thứ 4)

2. Biểu mẫu

  • Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký học bổ sung tại trang www.daotao.huc.edu.vn, phần biểu mẫu

HOẶC TẢI TẠI ĐÂY :

3. Danh sách các lớp môn học được đăng ký bổ sung học kỳ 2 năm học 2017-2018

4. Lưu ý

  • Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo nhà A.
  • Sinh viên huỷ/rút môn học sẽ phải đóng học phí của môn học huỷ/rút đó.
  • Hết thời hạn đăng ký trên, Phòng Đào tạo sẽ không nhận đơn đăng ký bổ sung.
  • Sinh viên đọc được thông báo này báo tới các bạn để nắm rõ lịch đăng ký bổ sung.