Đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra – Đợt 2 năm học 2017-2018

Theo kế hoạch đào tạo, Nhà trường tổ chức đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2

Sinh viên tham dự bắt buộc phải đăng ký dự thi qua biểu mẫu sau theo link dưới đây:

Link đăng ký tham dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm học 2017 – 2018

Thời gian đăng ký : Đến hết ngày 19/11/2017

Dự kiến thời gian thi : Ngày 25,26/11/2017

Sinh viên lưu ý:

  • Sinh viên bắt buộc phải đăng nhập bằng EMAIL SINH VIÊN (đã được cấp theo mã sinh viên) mới đăng ký được
  • Sinh viên đọc thông báo hướng dẫn đăng nhập email sinh viên theo link sau:
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EMAIL SINH VIÊN
  • Lịch thi sẽ được thông báo sau khi có đủ số lượng thí sinh dự thi.