Thông báo lịch thi giữa kì 1 năm học 2017 – 2018

[TẢI VÀ THEO DÕI LỊCH THI TẠI ĐÂY]

Thực hiện kế hoạch tổ chức đợt thi giữa kỳ I, năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên lịch thi chung của các học phần sẽ tổ chức thi (có văn bản kèm theo).

Thời gian hoàn thành cập nhật thông tin trên tài khoản cá nhân của sinh viên (về: phòng thi, ca thi, thời gian thi,…) trước ngày 04/10/2017.

Thời gian sinh viên rà soát lịch thi và phản hồi các thông tin về lịch thi (với trường hợp chưa có môn thi, thời gian thi, trùng thời gian thi, vv…) từ ngày 05/10- 10/10/2017.

Sinh viên cần chủ động theo dõi thông tin cập nhật về lịch thi trong suốt thời gian diễn ra đợt thi. Liên hệ phòng Khảo thí & ĐBCLGD để giải quyết các vấn đề liên quan đến lịch thi và công tác tổ chức thi. Mang và xuất trình thẻ sinh viên để làm thủ tục dự thi.

Đề nghị lãnh đạo các khoa phổ biến thông tin, phối hợp đôn đốc nhắc nhở sinh viên chủ động ôn tập và cập nhật lịch thi (đặc biệt sinh viên K58); Phòng Đào tạo rà soát việc cấp phát và sử dụng thẻ sinh viên (cấp đổi thẻ, cấp lại, cấp thẻ mới đối với sinh viên năm 1) để đảm bảo điều kiện dự thi cho sinh viên./.