Kế hoạch tổ chức đợt thi giữa kỳ học kỳ I, năm học 2017 – 2018

Để giảm tải áp lực cho sinh viên trong kỳ thi học kỳ I năm học 2017 – 2108, Nhà trường tiếp tục tổ chức đợt thi giữa kỳ cho một số học phần kết thúc trong 7 tuần đầu. Ban giám hiệu thông báo tới các đơn vị và sinh viên kế hoạch tổ chức đợt thi như sau:

Để giảm tải áp lực cho sinh viên trong kỳ thi học kỳ I năm học 2017 – 2108, Nhà trường tiếp tục tổ chức đợt thi giữa kỳ cho một số học phần kết thúc trong 7 tuần đầu. Ban giám hiệu thông báo tới các đơn vị và sinh viên kế hoạch tổ chức đợt thi như sau:

1.Các học phần tổ chức thi giữa kỳ (Cho các lớp học vào 7 tuần đầu)

thi

2.Thời gian tổ chức thi: Trong 4 ngày 21/10; 22/10; 28/10 và 29/10/2017.

3.Kế hoạch tổ chức thi:

  • Ngày 26/9/2017: Thông báo cho sinh viên kế hoạch tổ chức thi, danh sách các lớp.
  • Trước 29/9/2017: Công bố danh sách phòng thi cụ thể và hoàn thành cập nhật lịch thi trên cổng thông tin cá nhân của sinh viên.
  • Ngày 21/10; 22/10; 28/10 và 29/10/2017: Tổ chức thi.

4.Yêu cầu đối với các đơn vị, giảng viên và sinh viên

  • Các khoa thông báo tới giảng viên, sinh viên về kế hoạch tổ chức thi. Trưởng khoa đôn đốc cán bộ giảng viên tham gia coi thi, chấm thi để đảm bảo công tác tổ chức thi diễn ra theo đúng kế hoạch.
  • Sinh viên chủ động việc ôn tập và hoàn thành nội dung yêu cầu của môn học (như: bài nghiên cứu, bài thuyết trình… đối với môn Phương pháp nghiên cứu khoa học) để đảm bảo cho chất lượng kỳ thi.
  • Phòng Hành chính – Quản trị, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, đúng quy định./.