Thông báo danh sách sinh viên bị hủy lịch học kì 1 năm 2017-2018

Nhà trường thông báo sẽ hủy Lịch học cá nhân của các sinh viên còn nợ học phí năm học 2016-2017 (Bao gồm cả kì phụ). Các em có ý kiến gì xin liên hệ với phòng Đào tạo trước ngày 24/9/2017. Sau ngày thông báo trên nhà trường sẽ xóa lịch học và mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết. Xem DANH SÁCH sinh viên bị hủy lịch học phần file đính kèm dưới đây.

K54 CĐ; K55 CĐ; K56-CĐ

K54 ĐH; K55-ĐH; K56-ĐH; K57-ĐH;

K57 LT