Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin sinh viên dành cho khóa K58

Hiện nay, Phòng Đào tạo đã hoàn thiện việc cấp mã sinh viên và tài khoản sinh viên để truy cập cổng thông tin.

Sinh viên K58 có thể truy cập theo địa chỉ sau :

  1. https://portal.huc.edu.vn
  2. Truy cập vào www.daotao.huc.edu.vn sau đó vào menu CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN

Sinh viên lưu ý nếu truy cập theo link trực tiếp của cổng thông tin phải ghi đầy đủ link : https://portal.huc.edu.vn

Sinh viên có thể tải và xem hướng dẫn sử dụng cổng thông tin sinh viên theo file đính kèm tại đây. 

Sinh viên tải và theo dõi danh sách sinh viên, kiểm tra mã sinh viên của mình tại đây

Các chức năng cụ thể, sinh viên sẽ được hướng dẫn tại buổi tập huấn.