Đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 1 năm học 2017-2018

Theo nguyện vọng của sinh viên cho đợt xét tốt nghiệp vào tháng 9/2017, Nhà trường tổ chức đợt thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 1 năm học 2017-2018.

Sinh viên đăng ký theo link đính kèm thông báo này.

Thời gian đăng ký đến hết ngày 22/08/2017.

Sinh viên chú ý lịch thi dự kiến vào ngày 26,27/08/2017. ( Lịch thi sẽ được cập nhật khi đợt đăng ký đủ số lượng sinh viên dự thi ).

Link đăng ký Thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra