Thông báo lịch thi tuyển sinh năng khiếu năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo lịch thi tuyển sinh năng khiếu năm 2017.

Ngày 30/06/2017: 9h00, thí sinh tập trung tại Hội trường D – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội để làm thủ tục dự thi
Ngày 01/07/2017: Thí sinh dự thi năng khiếu

Thí sinh tải và theo dõi danh sách tại đây. 
Khi làm thủ tục dự thi và thi năng khiếu, thí sinh cầm theo Chứng minh thư nhân dân