Thông báo kế hoạch đăng ký bổ sung môn học học kỳ 1 năm học 2017-2018

Căn cứ thông báo đăng ký bổ sung môn học cho học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, sau khi kết thúc đợt đăng ký, Nhà trường đã điều chỉnh lại thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 – 2018. Sinh viên trước khi nộp đơn đăng ký bổ sung cần lưu ý:

  • Các lớp quá ít số lượng sinh viên đăng ký, Nhà trường đã hủy và sắp xếp lại lịch học phù hợp cho sinh viên.
  • Danh sách các lớp hủy, sinh viên có thể tải file đính kèm và theo dõi tại thông báo này
  • Sinh viên kiểm tra lịch học cá nhân của mình tại trang cá nhân (Sinh viên vào phần xem lịch học, chọn học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, chọn IN LỊCH HỌC để kiểm tra)
  • Sau khi kiểm tra lịch học, nếu sinh viên nào muốn đăng ký bổ sung, nộp đơn trực tiếp về Phòng Đào tạo hoặc qua email: daotao@huc.edu.vn.
    Danh sách các lớp môn học đăng ký bổ sung trong đợt này, sinh viên tải file đính kèm và theo dõi tại thông báo này.
    Thời hạn nhận đơn đăng ký bổ sung: Từ ngày 12/06/2017 đến ngày 16/06/2017