Điểm thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 5 năm học 2016-2017

Sinh viên tải file và theo dõi kết quả thi theo link đính kèm trong thông báo này.

  1. Điểm thi chuẩn A2
  2. Điểm thi chuẩn B1

Sinh viên lưu ý: Trong lần thi Tiếng Anh đầu ra đợt 5 vừa qua, có một số sinh viên đã thao tác sai dẫn đến bài thi không có kết quả. Vì vậy, sinh viên có tên trong danh sách dưới đây chú ý:

Sáng thứ 2 ngày 05/06/2017, sinh viên sẽ tham dự thi lại phần thi không có kết quả.

Thời gian : 9h00 tại phòng máy Ag.402