Thông báo lịch thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 5 năm học 2016-2017

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra (đợt 5) năm học 2016-2017, nhà trường thông báo danh danh sách các sinh viên đăng ký thi dự thi đợt 5 và lịch tổ chức các ca thi tiếng Anh chuẩn đầu ra trong các ngày 27-28/5/2017.

Thông tin chi tiết về thời gian thi, phòng thi sẽ được cập nhật vào tài khoản cá nhân sinh viên trên cổng thông tin trước 15h00 ngày 25/5/2017.

Sinh viên ra soát lịch thi và gửi phản hồi (với các trường hợp không có đợt thi, thời gian thi, … trên công thông tin) về Phòng Khảo thí & ĐBCLGD trước 15h00 ngày 26/5/2017.

Sinh viên dự thi cần xuất trình thẻ sinh viên để vào thi và mang theo chứng minh thư nhân dân để đối chiếu kiểm tra. Các trường hợp mất thẻ sv phải có giấy xác nhận sinh viên có dán ảnh, đóng dấu do Phòng Công tác sinh viên cấp.