Danh sách sinh viên bị hủy lịch học kỳ phụ do nợ học phí

Đề nghị sinh viên kiểm tra Danh sách sinh viên bị hủy Lịch học kỳ phụ năm học 2016-2017 do nợ học phí. Sinh viên nào có thắc mắc gì xin liên hệ với Phòng Đào tạo từ nay đến hết ngày 15/4/2017. Sau ngày đó lịch học sẽ bị hủy và không khôi phục được nữa. XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY