Thời khóa biểu học kỳ phụ chính thức năm học 2016 – 2017

Kết thúc đợt đăng ký học kỳ phụ năm học 2016-2017, Nhà trường công bố thời khóa biểu chính thức học kỳ phụ năm học 2016-2017. Sinh viên và cán bộ giảng viên tải thời khóa biểu trong bài viết này.

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ PHỤ NĂM HỌC 2016 – 2017 TẢI TẠI ĐÂY

Lưu ý đối với sinh viên:

  • Một số lớp môn học đã bị hủy do không đủ số lượng sinh viên, sinh viên có thể theo dõi lớp hủy theo link đính kèm.

DANH SÁCH LỚP MÔN HỌC BỊ HỦY

  • Do một số lớp môn học đã hủy, Nhà trường đã sắp xếp lại lịch học phù hợp cho sinh viên, sinh viên chú ý theo dõi, kiểm tra lịch học cá nhân của mình (Một số trường hợp bị trùng lịch hoặc lịch không phù hợp nên môn học đó đã bị hủy vì không sắp xếp được sang lớp khác).
  • Để tạo điều kiện, Nhà trường nhận đơn đăng ký bổ sung các lớp môn học đến hết ngày 05/04/2017. Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo. Mẫu đơn đăng ký sinh viên tải về trong phần Biểu mẫu. Dưới đây là danh sách lớp môn học được đăng ký bổ sung trong đợt này

DANH SÁCH LỚP MÔN HỌC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG