Thông tin hỗ trợ tuyển sinh Đại học năm 2017

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

  1. Trương Đại Lượng
  2. Trần Quốc Hưng

Số điện thoại:

  1. Cố định : 043.8511971 máy lẻ 104,105
  2. Di động : 0979354416/ 0904293388

Fax: 043.5141629
Email: tuyensinh@huc.edu.vn , daotao@huc.edu.vn
Website: www.huc.edu.vn , www.daotao.huc.edu.vn