Thông báo đăng ký bổ sung học kỳ phụ

Thực hiện kế hoạch tổ chức đăng ký môn học cho học kỳ phụ sắp tới, sau khi kết thúc thời gian đăng ký môn học, Phòng Đào tạo sẽ tiếp tục nhận đơn đăng ký môn học bổ sung đến hết ngày 29/03/2017.

Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký tại website http://www.daotao.huc.edu.vn và nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo.

Sau thời hạn trên, mọi đơn đăng ký đều không được chấp nhận.

Dưới đây là danh sách các lớp môn học đăng ký bổ sung, sinh viên lưu ý : Những lớp môn học này hiện tại có số lượng sinh viên đăng ký ít, nên có nguy cơ bị hủy lịch trong học kỳ phụ. Sau khi nhận đơn đăng ký bổ sung, nhà trường sẽ sắp xếp và đăng ký, điều chỉnh các lớp học hợp lí để tránh bị hủy. Sinh viên chú ý theo dõi lịch học trên trang cá nhân.

Sinh viên tải danh sách các lớp đăng ký môn học về tại đây