Danh sách sinh viên nợ học phí (tính đến ngày 20/3/2017)

Nhà trường đang rà soát danh sách các sinh viên nợ học phí để lập danh sách các sinh viên không được dự thi HK 2 năm học 2016-2017 và sẽ hủy điểm của các sinh viên cố tình thi. Nhà trường yêu cầu sinh viên:

  1. Kiểm tra thông tin về tình trạng học phí của mình trong các file được đính kèm thông báo này. Nếu sinh viên nào có thắc mắc thì đến TRỰC TIẾP phòng Đào tạo để được xem xét (từ nay đến hết ngày 30/3/2017). Đề nghị các em báo cho bạn mình nếu các em thấy bạn trong danh sách nợ học phí này.
  2. Tất cả các sinh viên nợ học phí tính đến thời điểm này đều bị hủy lịch học kỳ phụ đã đăng kí. Việc hủy lịch học được tiến hành từ 1/4/2017.

Danh sách sinh viên nợ học phí

DHK53

CDK54, DHK54

CDK55, DHK55, LTK55

CDK56, DHK56, LTK56

DHK57, LTK57