Danh sách sinh viên nợ học phí (tính đến 12/3/2017)

Các sinh viên nợ học phí trong Danh sách sau đây sẽ thuộc diện không được thi, hủy kết quả thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 và vẫn phải nộp học phí cho các môn đã đăng kí học. Đề nghị sinh viên kiểm tra Danh sách sinh viên nợ học phí. Nếu sinh viên nào phát hiện mình đã nộp học phí qua Ngân hàng nhưng chưa được trừ tiền trên phần mềm thì mang hóa đơn đến phòng Tài vụ (gặp cô Bình) để được xem xét (Sau đó báo lại cho Phòng Đào tạo).

DHK53

CDK54, DHK54

CDK55, DHK55, LTK55

CDK56, DHK56, LTK56

DHK57, LTK57