Thông báo thời gian đăng ký học kỳ phụ

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường dự kiến thời gian đăng ký học kỳ phụ cho năm học 2016-2017 như sau:

Thời gian: Từ 10h ngày 14/03/2017 đến hết ngày 19/03/2017.

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên các khóa hệ đại học, cao đẳng và liên thông chính quy.

Lưu ý đối với việc đăng ký học phần Giáo dục Quốc phòng:

  1. Sinh viên K57 : chỉ cần đăng ký lịch học Giáo dục Quốc phòng Học phần 1.
  2. Sinh viên các khóa còn lại: Nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo, ghi rõ học phần cần đăng ký.