Điểm thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 3

Trong file đính kèm bao gồm các ca thi trong đợt 3 có chia theo từng Sheet.

Sinh viên chú ý theo dõi và tải về tại đây