Dự kiến thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2016 – 2017

Hiện nay, Phòng Đào tạo đã dự kiến xong thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2016 – 2017.

Sinh viên có thể tải về và theo dõi tại đây

Sinh viên chú ý:

  • Đây là thời khóa biểu dự kiến nên sẽ có điều chỉnh, thay đổi.
  • Đối với những môn chuyên ngành sinh viên muốn mở lớp, sinh viên làm đơn và xin ý kiến của Trưởng khoa, gửi về Phòng Đào tạo trước ngày 01/03/2017.