Thông báo trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên vượt tiến độ đợt tháng 1/2017

  • Sinh viên tốt nghiệp vượt tiến độ đợt tháng 1/2017 tập trung vào 8h sáng ngày 18/01/2017 tại Phòng Đào tạo (Tầng 1 nhà A) để làm các thủ tục tốt nghiệp và nhận lại hồ sơ đầu vào và bảng điểm. Các sinh viên này sẽ nhận bằng tốt nghiệp tại lễ Trao bằng ngày 19/01/2017
  • Lưu ý: Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên  hoặc CMTND, nộp giấy xác nhận thanh toán tài sản có đủ các chữ ký. (mẫu thanh toán tài sản nhận tại trung tâm thư viện)
  • 9h sáng thứ 4 ngày 18/01/2017 sinh viên tập trung tại nhà văn hóa để tổng duyệt.