Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt T1/2017 chưa nộp bằng tốt nghiệp THPT

Sinh viên tốt nghiệp đợt t1/2017 chưa nộp bằng tốt nghiệp THPT khẩn trương nộp bằng về phòng Đào tạo trong ngày 16/01/2017

Danh sách chưa nộp bằng thpt