Kết quả xét học vụ học kì 1 năm học 2016 – 2017

Sinh viên theo dõi danh sách kết quả xét học vụ học kì 1 năm học 2016 – 2017, nếu có thắc mắc phản hồi về Phòng Đào tạo trong ngày 16/01/2017

Kết quả xét học vụ bao gồm :

  1. Cảnh báo học tập
  2. Tốt nghiệp
  3. Thực tập lần 1
  4. Thực tập lần 2

Sinh viên tải kết quả xét học vụ tại đây