Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp Đợt 2 năm 2016-2017

Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên kiểm tra danh sách tốt nghiệp đợt 2 năm 2016-2017, nếu có thắc mắc phản hồi về Phòng Đào tạo trong ngày 11/01/2017

Sinh viên tải về và theo dõi danh sách tại đây