Đính chính sai sót về thời gian thực tập của SV K53 khoa Xuất bản – Phát hành

Trong lần cập nhật danh sách thực tập tháng 6 năm 2016, phòng Đào tạo đã cập nhật nhầm kì thực tập của các sinh viên khoa Xuất bản – Phát hành từ học kỳ 2 sang học kỳ 1. Ngày thứ Sáu, 24/6/2016 phòng Đào tạo đã điều chỉnh và cập nhật lại cho đúng học kỳ. Điều này đã tạo ra sự tăng học phí của các sinh viên này thêm 192.000 đồng. Lý do: Học phí thực tập tốt nghiệp kì 1 là 560.000 đồng; kì 2 là 860.000 đồng.

Sự nhầm lẫn này đã gây bất tiện cho sinh viên về việc theo dõi học phí. Vì vậy, phòng Đào tạo xin lỗi các em về nhầm lẫn này và thông tin chính thức như sau:

  1. Đối với các sinh viên K53 của Khoa Xuất bản phát hành đã nộp đủ học phí mà nay phát sinh thêm 190.000 sẽ được đóng số học phí thiếu gộp vào kỳ gần nhất (sắp tới). Các sinh viên này không bị liệt vào Danh sách sv nợ học phí.
  2. Các sinh viên K53 của Khoa Xuất bản phát hành chưa nộp học phí thì sẽ nộp cả khoản phát sinh này vào trước 30/6/2016 theo Thông báo của nhà trường.
  3. Đây là DANH SÁCH sinh viên có sự điều chỉnh học phí thực tập.