Daily Archives: 25/06/2016

Đính chính sai sót về thời gian thực tập của SV K53 khoa Xuất bản – Phát hành

Trong lần cập nhật danh sách thực tập tháng 6 năm 2016, phòng Đào tạo đã cập nhật nhầm kì thực tập của các sinh viên khoa Xuất bản – Phát hành từ học kỳ 2 sang học kỳ 1. Ngày thứ Sáu, 24/6/2016 phòng Đào tạo đã điều chỉnh và cập nhật lại cho đúng học kỳ. Điều này đã tạo ra sự tăng học phí của các sinh viên này thêm 192.000 đồng. Lý do: Học phí thực tập tốt nghiệp kì 1 là 560.000 đồng; kì 2 là 860.000 đồng.