Daily Archives: 24/06/2016

Danh sách SV không đủ điều kiện thi Giáo dục quốc phòng do nợ học phí (Ngày 28/6/2016)

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy được ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHVHHN ngày 11/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Căn cứ Thông báo của Nhà trường về việc nộp học phí năm học 2015-2016.

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi học phần Giáo dục quốc phòng 2 và 3 năm học 2015-2016. Sinh viên xem danh sách tại đường link sau:  GDQP HP2 no 2806 và GDQP HP3 no2806

Danh sách bao gồm cả SV các khóa K53, 54, 55 và 56. Sinh viên nào có câu hỏi gì xin gửi về địa chỉ: daotao@huc.edu.vn