Daily Archives: 23/06/2016

Thông báo các môn học bị hủy kỳ 1 năm học 2016 – 2017 do số lượng sinh viên đăng ký dưới mức tối thiểu

Các em xem danh sách các môn học bị hủy của kỳ 1 năm học 2016 – 2017 tại đây. Sinh viên nào đăng ký nằm trong các môn bị hủy muốn đăng ký bổ sung sang môn học khác có thể viết đơn theo mẫu gửi về mail daotao@huc.edu.vn