Daily Archives: 22/06/2016

Thông báo về việc nhận bằng, bảng điểm, và hồ sơ dành cho SV tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc đợt tháng 6/2016

– Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi (Danh sách tại đây) sẽ tập trung tại Phòng Đào tạo (Tầng 1 Nhà A) vào 14h ngày 27/6/2016 để làm các thủ tục tốt nghiệp và nhận lại hồ sơ đầu vào, bảng điểm và ký sổ cấp bằng.