Danh sách sinh viên còn nợ học phí (cập nhật 25/6/2016)

Khóa K53: ĐH , K53 Cao đẳng

Khóa K54: ĐHL.Thông

Khóa K55: Đại họcCĐ K55Liên thông

Khóa K56: k56 Đại họck56 CĐk56 Liên thông

Lưu ý: SV K53 khoa xuất bản phát hành có điều chỉnh học phí thực tập xem thêm thông báo này: http://daotao.huc.edu.vn/index.php/2016/06/25/dinh-chinh-sai-sot-ve-thoi-gian-thuc-tap-cua-sv-k53-khoa-xuat-ban-phat-hanh/