Daily Archives: 18/06/2016

Danh sách sinh viên đủ điều kiện về điểm nhưng không được xét tốt nghiệp do nợ học phí

Các em xem TẠI ĐÂY. Nếu các em có ý kiến xin gửi về địa chỉ: luongtd@huc.edu.vn