Daily Archives: 15/06/2016

Thông báo dành cho sinh viên học theo chế độ cử tuyển tốt nghiệp hệ chính quy năm 2016

Nhà trường sẽ trả trực tiếp toàn bộ hồ sơ, bằng tốt nghiệp, bảng điểm (gốc và bản photo công chứng) về cho tỉnh, nơi cử sinh viên đi học ( thời gian cụ thể đã thông báo trong công văn gửi các tỉnh)

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

PHÒNG ĐÀO TẠO