Danh sách sinh viên thuộc diện được xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2016 còn nợ học phí (cập nhật ngày 17/6)

Hiện nay còn một số sv nộp tại Ngân hàng nên danh sách tạm thời còn 20 sv chưa nộp học phí. Hết ngày mai Nhà trường sẽ công bố danh sách sinh viên NỢ HỌC PHÍ và không được xét tốt nghiệp. Đề nghị các sinh viên biết thông tin này hãy báo cho bạn mình. Sinh viên nào có tên trong Danh sách nợ này mà đã hoàn thành học phí qua Ngân hàng thì báo cho thầy biết. Nhớ ghi họ tên và mã sv

XEM DANH SÁCH SV NỢ HỌC PHÍ TẠI ĐÂY