Daily Archives: 13/06/2016

Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016

(ĐHVH) – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được thành lập năm 1959, là đơn vị đào tạo có quy mô tuyển sinh và chất lượng đào tạo hàng đầu về lĩnh vực Văn hóa, Du lịch, Thông tin học, Thư viện, Nghệ thuật, Quản lý văn hóa, Văn hóa học, Gia đình học, .. .

Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2016

A.ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
1.1. Điều kiện về văn bằng
Những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi (ngành gần/ngành khác).

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2016 (đợt 2)

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2016 (đợt 2), cụ thể như sau:

I. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1. Các ngành tuyển sinh

  • Văn hóa học- mã số: 60310640
  • Quản lý văn hóa- mã số: 60310642
  • Khoa học Thông tin- thư viện- mã số: 60320203