Daily Archives: 07/06/2016

Thông báo thủ tục nhận bằng tốt nghiệp dành cho sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Phòng Đào tạo thông báo sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp năm 2016 khi đến nhận bằng tốt nghiệp cần làm theo hướng dẫn cụ thể ở file đính kèm

T. bao cho sinh viên tốt nghiệp

THÔNG BÁO KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN SINH VIÊN CHUẨN BỊ XÉT TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO KIỂM TRA LẠI THÔNG TIN SINH VIÊN CHUẨN BỊ XÉT TỐT NGHIỆP
Hiện nay các khoa đã có toàn bộ thông tin tốt nghiệp và thông tin về các sv chưa được xét tốt nghiệp (bao gồm cả thông tin các học phần nợ). Phòng ĐT đề nghị sinh viên (K52,K53 hệ Đại học, K53 hệ Cao đẳng, K55 Liên thông) kiểm tra lại thông tin của mình và liên hệ sớm với Giáo vụ khoa để xác nhận các thông tin in trên văn bằng như: Họ và tên; Ngày sinh; Nơi sinh; Điểm; các môn còn nợ,… Sinh viên xem danh sách tại file đính kèm.

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp

Danh sách Sinh viên chưa tốt nghiệp
Chú ý:  – Sau khi kiểm tra xong SV ký vào bản thông tin tốt nghiệp để xác nhận tại khoa.
– Các sinh viên không đến kiểm tra sẽ được coi là tự động công nhận kết quả xét của khoa.

– Các Sinh viên chưa tốt nghiệp kiểm đợt này kiểm tra xem mình còn thiếu môn gì để có kế hoạch trả nợ môn