Thông báo nhận đơn đăng ki bổ sung lịch học kỳ 1 năm học 2016-2017

Nhà trường thông báo nhận đơn đăng kí bổ sung lịch học cho Học kỳ 1 năm học 2016-2017 theo các bước như sau:

  1. Sinh viên xem Thời khóa biểu dự kiến TẠI ĐÂY
  2. Tải mẫu đơn TẠI ĐÂY và điền thông tin đầy đủ
  3. Gửi file đơn qua thư điện tử tới phòng Đào tạo qua địa chỉ daotao@huc.edu.vn (Sinh viên đại học từ k54, k55, k56; sinh viên cao đẳng k55, k56, liên thông k56 bắt buộc sử dụng địa chỉ thư Nhà trường cấp và đúng địa chỉ của sv mới được chấp nhận đơn). Sinh viên các khóa khác có thể sử dụng địa chỉ email của mình.
  4. Phần ý kiến CVHT tạm thời bỏ trống.
  5. SV chú ý, khi các em đăng kí thêm thì Nhà trường có thể điều chỉnh lịch học để có được lớp đăng kí thêm (nếu sv không muốn bị điều chỉnh lịch học thì viết rõ trong đơn đề phòng không còn chỗ trống Nhà trường không đăng kí thêm)
  6. Thời hạn nhận đơn từ nay đến hết 10/6/2016. Sau thời hạn trên mọi đơn từ đều không được chấp nhận.