Thông báo về việc sử dụng email sinh viên

Để tạo điều kiện cho sinh viên trong việc liên hệ với Nhà trường, Khoa, giảng viên và CVHT, Nhà trường đã xây dựng Hệ thống Email cho sinh viên. Nhà trường quy định như sau:

1. Email sinh viên là một trong các kênh thông tin chính thức của Nhà trường, các phòng ban, khoa, Cố vấn học tập, giảng viên đến sinh viên. Vì vậy, Nhà trường sẽ gửi các thông báo tới sinh viên qua email sinh viên và sinh viên có trách nhiệm truy cập thường xuyên để nhận tin tức.

2. Từ nay sinh viên gửi các đơn từ, khiếu nại, câu hỏi,.. tới Nhà trường, các đơn vị chức năng, giảng viên, CVHT phải sử dụng email sinh viên. Nếu sv sử dụng các địa chỉ email khác coi như không hợp lệ và không nhận được sự hồi đáp của Nhà trường.

3.Sinh viên không được sử dụng địa chỉ email sinh viên của mình để giao dịch, thông tin các vấn đề trái pháp luật. Sinh viên chịu trách nhiệm bảo mật email cá nhân của mình.

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP EMAIL SINH VIÊN

Website: www.gmail.com hoặc www.mail.huc.edu.vn

Tài khoản: MSV@huc.edu.vn

Mật khẩu: svdhvh1234

Sau khi đăng nhập sinh viên đổi mật khẩu để giữ email của mình.

Sinh viên có thể xem hướng dẫn theo file đính kèm hoặc video dưới đây

FILE HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL

VIDEO HƯỚNG DẪN

LƯU Ý: Sinh viên hệ Liên thông khoá K57, đăng nhập mật khẩu: 123456789