Thông báo v/v tổ chức các lớp học phần có số sinh viên đăng ký dưới mức tối thiểu theo quy định

Hiện nay Phòng Đào tạo đã nhận được khá nhiều đơn của sinh viên về việc đề nghị tổ chức các lớp học phần có số lượng sinh viên đăng ký dưới mức tối thiểu theo quy định của Nhà trường. Đây là những trường hợp đề nghị chính đáng cần sớm được giải quyết để sinh viên có cơ hội được cải thiện kết quả học tập hoặc được trả nợ học phần, nhằm được xét tốt nghiệp đúng thời hạn.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên, thuận tiện trong việc tổ chức và thu học phí các lớp học dưới mức tối thiểu theo quy định, phòng Đào tạo kính đề nghị Ban Giám hiệu và phòng Tài vụ duyệt điều kiện duy trì lớp học và mức thu học phí dành cho sinh viên theo học các lớp này như sau:
1. Điều kiện mở lớp: Lớp có tối thiểu là 20 sinh viên (riêng lớp thanh nhạc, nhạc cụ, xướng âm, hòa thanh, vẽ, múa có tối thiểu 10 sinh viên).
2. Thủ tục mở lớp: Nếu sinh viên có nguyện vọng mở lớp dưới mức tối thiểu theo quy định phải tập hợp lại và làm đơn xin mở lớp riêng nộp cho phòng Đào tạo trong đó cam kết thực hiện mức đóng học phí riêng sao cho số thu từ học phí đủ để bù vào số chi cho chi phí tổ chức lớp học tối thiểu theo quy định là 50 sinh viên (lớp ngoại ngữ là 35 sinh viên, các lớp nghệ thuật thực hành trên là 15 sinh viên).
3. Mức học phí: Học phí của 01 sinh viên = số tiền 1 tín chỉ theo quy định của môn học X số sinh viên tối thiểu theo quy định X tổng số tín chỉ của môn học và chia đều cho số sinh viên làm đơn đăng ký học theo lớp riêng.
4. Học phí cụ thể của mỗi lớp thuộc diện này sẽ được phòng Đào tạo lập danh sách gửi phòng Tài vụ để thu học phí. Sinh viên các lớp này nộp học phí tại phòng Tài vụ và phải hoàn thành việc nộp học phí trước khi lớp học bắt đầu.

Phòng Đào tạo đính kèm danh sách các lớp môn học đã bị huỷ trong đợt đăng ký học kỳ phụ năm học 2015-2016.

Sinh viên xem danh sách cụ thể ở dưới đây, nếu có nhu cầu mở lớp nộp đơn trực tiếp tại Phòng Đào tạo (trước 16h ngày 19/05/2016) Lịch học các lớp bị huỷ vẫn giữ nguyên thời gian

 1. Âm nhạc học đại cương N09
 2. Dân tộc học đại cương N14
 3. Định đề mục chủ đề và từ khoá N01
 4. Múa đương đại N01
 5. Mỹ học đại cương N05
 6. Mỹ thuật học đại cương N07
 7. Nhà nước và pháp luật đại cương N13
 8. Nghệ thuật thực hành 1 : Khiêu vũ
 9. Quản lý hoạt động tôn giáo tín ngưỡng
 10. Tiếng anh chuyên ngành Thông tin – Thư viện
 11. Xây dựng dự án nghiên cứu văn hoá