Monthly Archives: May 2016

Thông báo lịch thi trắc nghiệm máy môn Tiếng Anh HP1 và Tiếng Anh tương đương trình độ A2

Lịch thi trắc nghiệm máy môn Tiếng Anh cơ bản học phần 1 và Tiếng Anh trình độ tương đương A2 HK2, năm học 2015-2016
(Thời gian thi trong tuần từ 23/5 đến 28/5/2016)

Thông báo tuyển sinh ngành Sáng tác văn học 2016

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh ngành Sáng tác văn học (với 02 hệ: Cử nhân và Cử nhân văn bằng 2) theo các nội dung cụ thể như sau ( Thông tin chi tiết xem file đính kèm tại đây )

Thông báo v/v tổ chức các lớp học phần có số sinh viên đăng ký dưới mức tối thiểu theo quy định

Hiện nay Phòng Đào tạo đã nhận được khá nhiều đơn của sinh viên về việc đề nghị tổ chức các lớp học phần có số lượng sinh viên đăng ký dưới mức tối thiểu theo quy định của Nhà trường. Đây là những trường hợp đề nghị chính đáng cần sớm được giải quyết để sinh viên có cơ hội được cải thiện kết quả học tập hoặc được trả nợ học phần, nhằm được xét tốt nghiệp đúng thời hạn.

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học cho học kỳ 1 năm học 2016 – 2017

1. Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên http://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký để đăng ký môn học cho Học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng, Kế hoạch đào tạo và Thời khoá biểu dự kiến tại trang http://daotao.huc.edu.vn/ để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

Thời gian đăng ký môn học được chia thành các đợt như sau:

Đợt 1: gồm sinh viên các khoa K53, K54 đăng ký từ 8h ngày 30/05 đến 8h ngày 01/06/2016.

Đợt 2: gồm sinh viên khoá K55 đăng ký từ 8h ngày 01/06 đến 8h ngày 03/06/2016.

Đợt 3: gồm sinh viên khoá K56 đăng ký từ 8h ngày 03/06 đến 8h ngày 06/06/2016.

Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 năm 2016

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy đào tạo cấp bằng đại học thứ hai như sau (xem chi tiết file đính kèm tại đây)

Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học chính quy năm 2016

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo tuyển sinh Liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy như sau. ( xem thông tin chi tiết file đính kèm )

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông tải tại đây