Thông báo lịch thi tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo lịch thi liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015

Chi tiết sinh viên xem tại đây