Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 2015

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 2015

  • Trình độ đại học
  • Trình độ liên thông từ trung cấp lên đại học, cao đẳng lên đại học

Chi tiết xem tại đây