Daily Archives: 12/10/2015

Thông báo về lộ trình áp dụng Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đối với sinh viên

Hiện nay Nhà trường đã ban hành Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và Lộ trình áp dụng Chuẩn ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy từ năm 2016 (Sinh viên tốt nghiệp từ năm 2016). Theo đó, sinh viên hệ chính quy của Trường chỉ được xét và công nhận tốt basketbalové dresy nghiệp khi đáp ứng đủ các yêu cầu của nhà trường quy định theo chương trình đào tạo và điều kiện về ngoại ngữ theo theo Lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra về ngoại ngữ. Xem Lộ trình chuẩn ngoại ngữ tại đây.

Xem Chuẩn ngoại ngữ và bảng tham chiếu các chứng chỉ khác quy đổi tại đây.

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 2015

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 2015

  • Trình độ đại học
  • Trình độ liên thông từ trung cấp lên đại học, cao đẳng lên đại học

Chi tiết xem tại đây