Thông báo đăng ký dự thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đợt 2 năm 2016

Hiện nay, Nhà trường đã mở đăng ký dự thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2016

1. Thời gian: Từ 15h00 ngày 10/12/2016 đến 15h00 ngày 20/12/2016. Sinh viên chú ý đăng ký đúng thời hạn trên.

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng Anh (đợt 1 năm 2016)

Sinh viên xem

 

Thời khóa biểu kì 2 năm học 2016-2017 (dự kiến)

Dưới đây là Thời khóa biểu dự kiến của Học kì 2 năm học 2016-2017. Các lớp được đánh dấu vàng là các lớp vẫn còn chỗ trống. Sinh viên có thểm tham khảo và viết đơn xin đăng kí thêm nếu có nhu cầu học. Sinh viên cần ghi rõ mã sv, họ tên sv, tên môn học muốn đăng kí và mã số lớp cụ thể. Đơn được nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo từ nay đến hết ngày 1/11/2016. SV XEM TKB TẠI ĐÂY.

Thông báo hủy các lớp môn học học kỳ 2 năm học 2016 – 2017

img_2480

Danh sách các sinh viên nợ học phí (tính đến 28/11/2016)

Các sinh viên này sẽ bị hủy lịch học kì 2 năm học 2016-2017 vào ngày 29/11/2016. Nhà trường không đảm bảo rằng sau khi sinh viên nộp đủ học phí sẽ được hồi phục lịch học.  Các sinh viên này cũng sẽ bị hủy ĐIỂM THI học kì 1 năm học 2016-2017. Các em kiểm tra danh sách bên dưới và nếu SV nào có ý kiến, xin liên hệ với phòng ĐT.

CDK53; DHK53

CDK54; DHK54; LTK54

CDK55; DHK55; LTK55

CDK56; DHK56; LTK56

Danh sách sv không được dự thi học kì 1 năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 24/11/2016)

Sau khi có thông báo về tình trạng nợ học phí, một sốsinh viên đã nhanh chóng hoàn thành học phí và nộp đơn xin được dự thi học kì 1 năm học 2016-2017. Nhà trường đã xem xét và cho phép các em hoàn thành học phí đến ngày 21/11/2016 được dự thi. Các sinh viên chưa hoàn thành học phí sẽ không được thi và phải nhận điểm không (0) cho các môn học thuộc kì 1 năm học 2016-2017, đồng thời vẫn phải nộp học phí cho các môn học này. Các em xem lại danh sách cập nhật sau.

CDK53, DHK53

CDK54, DHK54, LTK54

CDK55, K55ĐH, LTK55

CDK56, DHK56, LTK56