Thông báo về việc đăng ký lịch dự thi kết thúc học phần Tiếng Anh học kỳ 2 năm học 2015 – 2016

Học kỳ 2 năm học 2015 – 2016, Nhà trường sẽ áp dụng thi trên máy (3 kỹ năng: Nghe, Đọc, Viết) đối với các học phần: Tiếng Anh CB HP1 (Mã: NN21A06) và Tiếng Anh tương đương trình độ A2 (Mã: NN21C07). Sinh viên sẽ thực hiện đăng ký lịch dự thi các môn tiếng Anh qua cổng thông tin phần đăng ký môn học chính (cách thức đăng ký thi giống đăng ký môn học). Cụ thể:

Thông báo tổ chức tập huấn dự thi thử Tiếng Anh và danh sách phòng thi

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức tập huấn và dự thi thử các học phần tiếng Anh

học kỳ 2, năm học 2015 – 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2016

A.ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
1.1. Điều kiện về văn bằng
Những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi (ngành gần/ngành khác).

Thông báo tuyển sinh chuyên ngành VIẾT VĂN 2016

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh chuyên ngành Viết văn (với 02 hệ: Cử nhân và Cử nhân văn bằng 2) theo các nội dung cụ thể như sau:

Thông báo tuyển dụng

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đang tuyển dụng nhân viên cho vị trí trợ lý Trung tâm Nguồn lực thông tin. Lương khời điểm 11,803 $/ năm. Làm việc 40 giờ/ tuần. Xem chi tiết thông tin tuyển dụng tại đây.