Danh sách sinh viên bị cảnh báo, buộc thôi học và danh sách tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2015 – 2016

Sinh viên theo dõi theo file đính kèm dưới đây

Điểm sau phúc khảo học kỳ 1 năm học 2015 – 2016

pk1

pk2

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 lớp liên thông QLVH và VHDL

tkb

Bảng điểm các lớp hệ VLVH cập nhật ngày 11/01/2016

Các lớp hệ VLVH khóa 2011-2016:

Các lớp hệ VLVH khóa 2012-2017:

Các lớp hệ VLVH khóa 2013-2018:

Các lớp hệ VLVH khóa 2014-2019:

Mọi thắc mắc về điểm liên hệ cô Vân: vannth@huc.edu.vn

Kết quả tuyển sinh liên thông và danh sách trúng tuyển năm 2015

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội thông báo về kết quả tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015.