Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2016 – 2017

Xem Thời khóa biểu học kỳ 1 nă học 2016 – 2017 TẠI ĐÂY

Đính chính sai sót về thời gian thực tập của SV K53 khoa Xuất bản – Phát hành

Trong lần cập nhật danh sách thực tập tháng 6 năm 2016, phòng Đào tạo đã cập nhật nhầm kì thực tập của các sinh viên khoa Xuất bản – Phát hành từ học kỳ 2 sang học kỳ 1. Ngày thứ Sáu, 24/6/2016 phòng Đào tạo đã điều chỉnh và cập nhật lại cho đúng học kỳ. Điều này đã tạo ra sự tăng học phí của các sinh viên này thêm 192.000 đồng. Lý do: Học phí thực tập tốt nghiệp kì 1 là 560.000 đồng; kì 2 là 860.000 đồng.

Danh sách SV không đủ điều kiện thi Giáo dục quốc phòng do nợ học phí (Ngày 25/6/2016)

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy được ban hành kèm theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHVHHN ngày 11/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Căn cứ Thông báo của Nhà trường về việc nộp học phí năm học 2015-2016.

Phòng Đào tạo thông báo Danh sách sinh viên không đủ điều kiện dự thi học phần Giáo dục quốc phòng 2 và 3 năm học 2015-2016. Sinh viên xem danh sách tại đường link sau: GDQP 2GDQP 3.

Danh sách bao gồm cả SV các khóa K53, 54, 55 và 56. Sinh viên nào có câu hỏi gì xin gửi về địa chỉ: daotao@huc.edu.vn

Thông báo các môn học bị hủy kỳ 1 năm học 2016 – 2017 do số lượng sinh viên đăng ký dưới mức tối thiểu

Các em xem danh sách các môn học bị hủy của kỳ 1 năm học 2016 – 2017 tại đây. Sinh viên nào đăng ký nằm trong các môn bị hủy muốn đăng ký bổ sung sang môn học khác có thể viết đơn theo mẫu gửi về mail daotao@huc.edu.vn

Thông báo về việc nhận bằng, bảng điểm, và hồ sơ dành cho SV tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc đợt tháng 6/2016

– Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc và giỏi (Danh sách tại đây) sẽ tập trung tại Phòng Đào tạo (Tầng 1 Nhà A) vào 14h ngày 27/6/2016 để làm các thủ tục tốt nghiệp và nhận lại hồ sơ đầu vào, bảng điểm và ký sổ cấp bằng.