Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ phụ, năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, Nhà trường thông báo  Kế hoạch tổ chức thi học kỳ phụ, năm học 2017 -2018 như sau:

  1. Về thời gian tổ chức thi:

– Thời gian tổ chức đợt thi : Từ 06/8 – 11/8/2018 (có lịch thi kèm theo)

– Lịch làm việc mỗi buổi thi:

lichthikyphu

  1. Về thời gian chấm thi tập trung: Từ 13/8 -17/8/2017
  2. Thời gian hoàn thành cập nhật lịch thi

Thời gian hoàn thành lịch thi trên cổng thông tin sinh viên: 20/6/2018

– Thời gian sinh viên phản hồi thông tin lịch thi ( với các trường hợp thiếu môn thi, trùng lịch thi…) từ ngày 20/6 – 30/06/2018.

– Đối với sinh viên thi bổ sung các môn của kỳ trước gửi đơn tại Phòng Khảo thí & ĐBCL GD trước ngày 23/6/2018.

  1. Yêu cầu đối với sinh viên dự thi:

– Cần thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về ca thi, thời gian thi qua tài khoản cá nhân trên cổng thông tin sinh viên, phản ánh thông tin lịch thi về phòng Khảo thí & ĐBCLGD trong thời gian quy định.

– Sinh viên chủ động ôn tập để đạt kết quả tốt nhất.

– Có mặt tại phòng thi  ít nhất 15 phút trước khi thi và xuất trình thẻ sinh viên để được dự thi.

Đề nghị các đơn vị đôn đốc cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch./.

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2018

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI ĐỢT THÁNG 6/2018

1 – Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tập trung tại Nhà Văn hóa để tổng duyệt chương trình bế giảng.
Thời gian: 15h30’ ngày 20/6/2018
2 – Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đến Phòng Đào tạo (Tầng 1 Nhà A) để nhận lại hồ sơ đầu vào, bảng điểm và ký sổ cấp
bằng ( Những sinh viên này sẽ nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu tại Lễ bế giảng ngày 21/6/2018).
Thời gian: Sáng: Từ 8h đến 11h
Chiều: Từ 14h đến 16h30
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 6.

*Ghi chú: Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMTND, nôp giấy xác nhận trả tài sản (mẫu giấy xác nhận trả tài sản nhận tại Trung tâm Thông tin – Thư viện).

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp Đợt 2 Năm học 2017-2018

Sinh viên tải và theo dõi danh sách tại đây

Mọi thắc mắc, sinh viên phản hồi về Phòng Đào tạo và Khoa

*** Lưu ý về danh sách dự kiến tốt nghiệp:

Danh sách này bao gồm sinh viên đã hoàn thành chương trình học (Chưa kiểm tra về điều kiện đạt chứng chỉ GDTC, GDQP, Tiếng Anh chuẩn đầu ra)

Thông báo kế hoạch tổ chức thi Tiếng Anh đầu ra đợt 6

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 6. (SINH VIÊN TẢI VỀ VÀ XEM TẠI ĐÂY)

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017 – 2018 và sinh viên đăng ký dự thi, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh (Đợt 6) như sau:

  1. Thời gian tổ chức đợt thi: Ngày 02/6/2018
  2. Nội dung thi:

Bài thi 4 kỹ năng, trong đó:

– Kỹ năng nghe, đọc, viết: thi trắc nghiệm máy

– Kỹ năng nói: Phỏng vấn trực tiếp

  1. Đối tượng dự thi:

Sinh viên Đại học và Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy, đã hoàn thành tất cả các học phần Tiếng Anh thuộc chương trình của khóa học.

Danh sách sinh viên đã đăng ký thành công

  1. Lịch ca thi:

ca thi

(Địa điểm: Phòng thi máy:  Ag.402;   Phòng thi nói: Ag.404Ag.408)

Thông báo đăng ký môn học cho Học kỳ 1 năm học 2018-2019

  1. Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cng thông tin sinh viên https://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký để đăng ký môn học cho Học kỳ 1 năm học 2018-2019.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến đính kèm thông báo này để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

LƯU Ý: HƯỚNG DẪN PHÂN LUỒNG CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO, KHI ĐĂNG KÝ MÔN HỌC, SINH VIÊN CẦN LIÊN HỆ VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019.

Thời gian đăng ký môn học cụ thể như sau:

33245558_1225805417550273_5311492317301964800_n

 * LƯU Ý ĐI VI CÁC SINH VIÊN HC CHUYÊN NGÀNH 2: 

Sinh viên ch đng liên h vi Cvn hc tp khoa chuyên ngành đ được hướng dn v l trình hc tp và đăng ký môn hc cho hc kỳ ti.

Sinh viên xem thi khoá biu và lên kế hoch đăng ký rõ ràng đ đăng ký các môn hc chuyên ngành 2.

Sau khi có danh sách, lch hc d đnh lên sn, sinh viên np trc tiếp ti Phòng Đào to đ đăng ký chuyên ngành 2.

Các môn hc chuyên ngành 2, sinh viên ch cn np đơn ti Phòng, không đăng ký trc tiếp trên cng thông tin.

2. Ngay sau khi đăng ký môn học xong, sinh viên đợi Nhà trường điều chỉnh lịch chính thức, sau đó in Lịch học đã đăng kí và trình Cố vấn học tập (CVHT) Khoa phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, sinh viên giữ lại Lịch học của mình để làm căn cứ tính học phí, xét học vụ, và đề xuất điều chỉnh lịch học cá nhân (nếu cần thiết). Lịch học của sinh viên chỉ được chấp nhận khi có sự phê duyệt của CVHT.

3. CVHT cần nghiên cứu kỹ Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa phụ trách, điều kiện tiên quyết các học phần (căn cứ Danh sách các môn áp dụng điều kiện tiên quyết có xác nhận của Chủ nhiệm khoa), tình trạng học tập của từng sinh viên, và số tín chỉ tối thiểu phải học trong mỗi học kỳ trước khi phê duyệt Lịch học cá nhân cho sinh viên.

Download Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến :

Thời khoá biểu dự kiến HK 1 năm học 2018-2019

Hướng dẫn phân luồng HK 1 năm học 2018-2019

Đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 6

Để chuẩn bị cho các đợt xét tốt nghiệp, Nhà trường tổ chức đăng ký và thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 6 năm học 2017-2018.

Sinh viên các khoá đăng ký theo link tại thông báo này

LINK ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 6

Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 28/05/2018

Dự kiến thi vào ngày: 02/06/2018

Chú ý:

– Bắt buộc đăng nhập bằng email sinh viên mới có thể truy cập và đăng ký được.

– Không được phép sử dụng 1 email đăng ký cho nhiều sinh viên khác.

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP EMAIL SINH VIÊN

Website: www.gmail.com hoặc www.mail.huc.edu.vn

Tài khoản: MSV@huc.edu.vn

Mật khẩu: svdhvh1234

Sau khi đăng nhập sinh viên đổi mật khẩu để giữ email của mình.

Sinh viên có thể xem hướng dẫn theo file đính kèm hoặc video dưới đây

FILE HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL

VIDEO HƯỚNG DẪN